EIWA CHEMICAL IND.CO.,LTD.

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy

EIWA CHEMICAL IND. CO.,LTD. เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคล คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสม ภายใต้นโยบาลการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

เราจะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายและบทบัญญัติและข้อบังคับอื่นๆ และพยายามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและถูกต้อง

เราจะจัดทำกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ เป็นต้น และเราจะทำการร้องขอไปยังบริษัทภายนอกให้ทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งกำกับการดูแลข้อมูลที่จำเป็น

เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ ราคาผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการกับทางเรา การตอบกลับคำร้อง ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการกับเรา การติดต่อ การตรวจสอบต่างๆ และจุดประสงค์ของกิจกรรมที่จำเป็น แผนงานอื่นๆไปใช้โดยพลการ
และ กรณีที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆนอกเหนือจากข้างต้น ทางเราจะแจ้งให้ทราบก่อน

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เราจะมุ่งมั่น ดูแลและจัดเก็บ แก้ไขและป้องกัน การปลอมแปลง สูญหาย การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าถึงการทุจริตของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

เราจะมุ่งมั่นพยายามปรับปรุงและแก้ไข การจัดการและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบการทำงานการปฏิบัติ

Compliance

Eiwa Chemical Ind. Co.,Ltd. ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกหนึ่งของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Gas Chemical Company(ต่อไปนี้จะเรียกว่า MGC กรุ๊ป) จะดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับและจริยธรรม คำนึงและตระหนักถึงบริษัท เพื่อบรรลุเป้าหมายม รับผิดชอบต่อสังคม นโยบายพื้นฐานของระบบการทำงานการปฏิบัติของเรานั้นดำเนินการตาม "หลักการกระทำขององค์กร MGC" และ "หลักจรรยาบรรณของ MGC"
นโยบายด้านล้างนี้ เรามีการจัดตั้งหน่วยงาน "คณะกรรมการระบบการทำงานการปฏิบัติ" เพื่อจัดการและรับมือต่อเหตุการณ์การฝ่าฝืนระบบการทำงาน นโยบายการตัดสินใจ ระบบการทำงานการปฏิบัติต่างๆ
และสำหรับสถานการณ์ที่เกี่ยวกับพนักงานที่ไม่สามารถรับมือได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ เราได้กระทำการจัดตั้ง " ช่องทางให้คำปรึกษาระบบการทำงานการปฏิบัติ " เพื่อวางนโยบายมาตราการการป้องกันการเกิดซ้ำ และดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสม

ข้อควรระวัง

นอกจากพนักงานทั้งหมดของบริษัทเราแล้ว ท่านสามารถปรึกษาและรายงานไปยัง "ช่องทางให้คำปรึกษาด้านระบบการทำงานการปฏิบัติ" ทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีส่วนร่วมทางธุรกิจของบริษัทเรา เช่น สมาชิกในครอบครัวของพนักงานของบริษัทเรา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัทซัพพลายเออร์และคู่ค้าทางธุรกิจ เป็นต้น ให้คำปรึกษาและรายงานทำได้

สำหรับการปรึกษาและการรายงานไปยัง " ช่องทางให้คำปรึกษาระบบการทำงานการปฏิบัติ " เพื่อติดต่อ ชี้แจง สำรวจผลหรือตรวจสอบ กรุณาแจ้งหลักฐานและชื่อจริง
และช่องทางในการติดต่อปรึกษา แบะรายงาน เพื่อการจดบันทึกรบกวนติดต่อมาทางจดหมาย อีเมล เป็นต้น

เราจะร่วมมือปกป้องคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของผู้ที่รายงาน ผู้ที่ร้วมมือในการสำรวจ และปรึกษาไปยัง "ช่องทางให้คำปรึกษาด้านระบบการทำงานการปฏิบัติ" โดยจะไม่เปิดเผยชื่อจริง รายงานและข้อเท็จจริง และไม่ทำให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

ช่องทางให้คำปรึกษาด้านระบบการทำงานการปฏิบัติ

ที่อยู่ทางไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ 604-8161
Daidoseimei Co. Kyoto Building 3F,595-3, Manjuya-cho,Sanjo-sagaru, Karasuma-dori, Nakagyo-ku, Kyoto
EIWA CHEMICAL IND. CO.,LTD. ช่องทางให้คำปรึกษาด้านระบบการทำงานการปฏิบัติ

●ที่อยู่อีเมล
compliance@eiwa-chem.co.jp