EIWA CHEMICAL IND.CO.,LTD.

เป็นแบรนด์ของสารพองตัวสารช่วยจับตัว ประเภท ADCA / OBSH

Spangcell

Spangcell เป็นแบรนด์ของสารพองตัวสารช่วยการจับตัว ประเภท ADCA / OBSH ของ Eiwa Chemical
Spangcellเกี่ยวกับสารพองตัวสารเคมีสารช่วยการจับตัว ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้ประสบการณ์ที่บริษัทของเราสั่งสมมาอย่างยาวนาน
Spangcell มีความแตกตัวที่รวดเร็ว และสีโฟมที่ได้เป็นสีขาว

●ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสารพองประเภทนี้

วอลล์เปเปอร์

วอลล์เปเปอร์

ท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ

ท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ

* ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้สารพองตัวของ Eiwa Chemical

* รูปภาพเป็นผลิตภัณฑ์โฟมของลูกค้า

●ส่วนประกอบหลัก

  • ชื่อทางเคมี: Azodicarbonamide 4,4´-oxybis (benzenesulfonylhydrazide) [4,4´-oxybis (benzenesulfonylhydrazide)]
  • สอักษรย่อ:ADCA/OBSH
  • สูตรทางเคมี:

    [ADCA] C₂H₄N₄O₂ H₂NOCN=NCONH₂
    [OBSH] C₁₂H₁₄N₄O₅S₂ H₂NHNO₂SOSO₂NHNH₂

  • CAS RN:123-77-3 / 80-51-3

●บรรจุภัณฑ์

  • ถุงกระดาษ : NET 20 กก. (และขนาด 15 กก.)

● เกรด

ชื่อผลิตภัณฑ์ dp(℃) GV※(ml/g) คุณสมบัติ
SPANGCELL DS#25 185 180 ประเภทที่มีการปรับอุณหภูมิการแตกตัวตามความเหมาะสมของการบีบอัดสำหรับ PE, PS เป็นต้น
ประเภท ADCA จะมีสีตกค้างตอนแตกตัวช่วงปลายที่น้อย
SPANGCELL SZ#44 150 150 สีขาวบริสุทธิ์ เหมาะสำหรับปฏิทินโอเลฟิน
SPANGCELL ST#44 180 170 ทนทานน้ำได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับ PVC และอะคริลิคโซล
นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับอีพ็อกซี่โฟมภายใต้แรงดันปกติ

* GV (ปริมาณการเกิดก๊าซ) เป็นค่าแปลงสภาพมาตรฐาน (0 ° C, 1 atm)

● ค่าเหล่านี้เป็นเพียงการแทนค่าเท่านั้น ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน

● แผนภาพการเกิดก๊าซ

กลับไปที่รายการผลิตภัณฑ์