EIWA CHEMICAL IND.CO.,LTD.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Products

สารพองตัวของ Eiwa Chemical

Eiwa Chemical คือบริษัทที่ผลิตและจัดจำหน่ายสารเคมีสารพองตัวประเภท ADCA , DPT, OBSH และโซเดียมไบคาร์บอเนต (ผงฟู)
เรามีสารพองตัวหลากหลายประเภท และเรามีการจัดเตรียมและรวบรวมเกรดคอมโพสิต
ที่สามารถแตกตัวในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับกระบวนการการขึ้นรูป และหลากหลายประสิทธิภาพจำนวนมาก
โดยทั่วไปแล้วสารเคมีสารพองตัวจะเป็นลักษณะผง แต่เรายังมีบริการและรวบรวมสารพองตัวประเภทมาสเตอร์แบทช์ที่ใช้กับยางหลากหลายชนิดและเรซินอีกด้วย
เพราะฉนั้น เราจึงสามารถนำเสนอสารพองตัวที่เหมาะสมที่สุดต่อความต้องการของท่าน

● สารพองตัว

สารพองตัวคือ เวชภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดก๊าซ มักถูกใช้เพื่อทำให้เกิดการพองตัว สำหรับผลิตโฟม ยาง พลาสติก หรือเซรามิก เป็นต้น
สามารถกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า " ผงฟู " ที่ใช้สำหรับยาง พลาสติก หรือเซรามิก นั่นเอง
ปัจจุบัน สารพองตัวถูกนำมาใช้เพื่อให้วัสดุฐานมีคุณสมบัติอย่างมากมายหลากหลายชนิด ดังต่อไปนี้
1) ลดน้ำหนัก 2) ฉนวนกันความร้อน 3) ดูดซับเสียง
4) ยืดหยุ่น 5) ระบายอากาศ 6) ฉนวนไฟฟ้า
7) พื้นผิว 8) ลายไม้ 9) บัฟเฟอร์
ประเภทของสารพองตัวมีมากมายหลายชนิด
แต่เราผลิตและจัดจำหน่ายสารเคมีสารพองตัวที่สะดวกและมีความเป็นไปได้ต่อการผลิตโฟม
โดยสามารถใช้ได้กับเครื่องขึ้นรูปที่หลายหลาย พร้อมกับรวบรวมเทคโนโลยีการเกิดฟองเข้าไว้ด้วยกัน

Vinyfor

Vinyfor

Vinyfor เป็นแบรนด์ของสารพองตัวประเภท ADCA และสารพองตัวสารช่วยจับตัวของ Eiwa Chemical
โดยเป็นสารเคมีสารพองตัวอเนกประสงค์ที่มีประโยชน์ ใช้ความร้อนที่น้อยในการแตกตัว และเหมาะสำหรับการขึ้นรูปที่ต้องการความหนาโดยไม่เกิดการเผาไหม้ของเรซิน

Cellular

Cellular

Cellular เป็นแบรนด์ของสารพองตัวประเภท DPT และสารพองตัวสารช่วยจับตัวตัวของ Eiwa Chemical
เป็นสารพองตัวที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ โฟมสำหรับยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์
นอกจากนี้ยังถูกนำมาใช้สำหรับการอัดแรงดันโฟมของ PE อีกด้วย

Neocellborn

Neocellborn

Neocellborn เป็นแบรนด์ของสารพองตัวประเภท OBSH และสารพองตัวสารช่วยจับตัวของ Eiwa Chemical
สารพองตัวที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ สำหรับโฟมยางสังเคราะห์และพลาสติกต่างๆ
สารพองตัวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่ก่อให้เกิดสีและกลิ่น

Excellar

Excellar

Excellar เป็นแบรนด์สารพองตัวสารช่วยจับตัวประเภท DPT / ADCA ของ Eiwa Chemical
เกี่ยวกับสารพองตัวของเรานั้น มีการนำเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมาประยุกต์ใช้ เป็นสารช่วยจับตัวที่ถูกพัฒนาภายใต้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

Spangcell

Spangcell

Spangcell เป็นแบรนด์ของสารพองตัวสารช่วยจับตัว ประเภท ADCA / OBSH ของ Eiwa Chemical
เกี่ยวกับสารพองตัวของเรานั้น เป็นสารเคมีสารช่วยจับตัวที่ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน
เกิดการแตกตัวอย่างรวดเร็ว และสีของโฟมที่ได้นั้นเป็นสีขาว

Cellborn

Cellborn

Cellborn เป็นแบรนด์สารพองตัวที่แตกตัวโดยการดูดซึมความร้อนของ Eiwa Chemical
สารพองตัวสีขาว ไม่มีกลิ่น ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับการบีบอัดโฟม เช่น PS, PE, PP เป็นต้น
มีประสิทธิผลในการเป็นตัวสร้างนิวเคลียส สำหรับการเกิดฟองก๊าซของ PS, PE และ PP เป็นต้น เซลล์มีความละเอียดและสามารถย่นเวลาลงได้อีกด้วย

● สารพองตัวมาสเตอร์แบทช์

สารพองตัวมาสเตอร์แบทช์ เป็นสารพองตัวรูปแบบผงที่นวดรวมในเรซินและยาง
เรซินเป็นเม็ดพลาสติก และยางเป็นแผ่นพลาสติกหรือเม็ดพลาสติก
ข้อดีของมาสเตอร์แบทช์คือการแก้ไขการแตกตัวให้ดีขึ้น และลดอัตราข้อบกพร่องของการทำงาน
นอกจากนี้ ยังช่วยลดฝุ่นที่หน้างาน และสามารถคาดการณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นได้อีกด้วย

Polythlene

Polythlene

Polythlene เป็นแบรนด์ของมาสเตอร์แบดจ์โฟมของ Eiwa Chemical ที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับพลาสติก
ฟังก์ชันระดับสูงของสารพองตัวมาสเตอร์แบดจ์ นวดเข้ากันกับสารพองตัวและสารช่วยการพองตัว มีลักษณะเหมือนเม็ดเรซินพลาสติกใน PE, PP, PS, EVA หรือ เรซินABS

Neothlene

Neothlene

Neothlene เป็นแบรนด์สารพองตัวมาสเตอร์แบดจ์ที่ถูกพัฒนาเพื่อใช้สำหรับยางของ Eiwa Chemical
ฟังก์ชั่นระดับสูงของสารพองตัวมาสเตอร์แบดจ์ นวดเข้ากันกับสารพองตัวและสารช่วยการพองตัว
มีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติก หรือเม็ดพลาสติกใน EPDM, NBR, NR หรือยางซิลิโคน
สามารถคาดการณ์ปรับปรุงการแตกตัว สภาพแวดล้อมการทำงาน ประเภทการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

Panthlene

Panthlene

Panthlene เป็นมาสเตอร์แบดจ์ที่ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีโดยเฉพาะของบริษัทเรา มีความเข้มข้นสูงและมีการแตกตัวที่ดี
ถูกนำมาใช้เพื่อก่อเกิดประโยชน์ต่อกระบวนการการผลิตอย่างเหมาะสม และปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
มีส่วนช่วยในการปรับปรุงการแตกตัว ช่วยลดสิ่งแปลกปลอม และช่วยพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

●สารช่วยการพองตัว

โดยการใช้สารพองตัวเพียงอย่างเดียวนั้น ก่อให้เกิดใช้อุณหภูมิสำหรับการแตกตัวที่สูง ในกรณีไม่ตรงเงื่อนไขการขึ้นรูปของโฟมจำนวนมาก
ในกรณีดังกล่าวนั้น จะเติมเวชภัณฑ์สารช่วยการพองตัวเพิ่มลงไป เพื่อปรับอุณหภูมิการแตกตัวของสารพองตัว
ตัวอย่างเช่น สารประกอบยูเรีย (CELLPASTE K5 เป็นต้น) มีสารสังกะสีประกอบเป็นต้น
สารช่วยพองตัวของเรา ผลิตขึ้นในกระบวนการที่ไม่มีวาวหรือก้อนสีดำ และเป็นสารช่วยชั้นดีที่ทำให้แตกตัวได้สูงยิ่งขึ้น

Cellpaste

Cellpaste

Cellpaste เป็นแบรนด์สารช่วยการพองตัวของ Eiwa Chemical
เริ่มแรก เราพัฒนาสารช่วยกระตุ้นการแตกตัวขึ้นมาเพื่อใช้กับสารพองตัว CELLULAR โดยเฉพาะ แต่ปัจจุบันถูกนำมาใช้เป็นสารช่วยกับสารพองตัวชนิดอื่นๆอีกด้วย
หากใช้สารช่วยการพองตัว สามารถใส่ในบริเวณโฟมที่ถูกต้องต่อการกระทำการแตกตัวของสารพองตัว ทำให้ได้โฟมตามที่ต้องการได้อีกด้วย