EIWA CHEMICAL IND.CO.,LTD.

Vinyfor
สารพองตัวประเภท ADCA / สารช่วยการจับตัว

Vinyfor

Vinyfor เป็นแบรนด์ของสารพองตัวประเภท ADCA และสารพองตัวสารช่วยรวมตัวของ Eiwa Chemical
Vinyfor เป็นสารเคมีสารพองตัวอเนกประสงค์ที่มีประโยชน์ แตกตัวในอุณหภูมิความร้อนที่น้อย
เหมาะสำหรับการขึ้นรูปที่ต้องการความหนา และไม่ก่อเกิดการเผาไหม้ของเรซิน

● ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสารพองประเภทนี้

แม่พิมพ์โฟม

แม่พิมพ์โฟม

วัสดุก่อสร้าง (วอลล์เปเปอร์)

วัสดุก่อสร้าง (วอลล์เปเปอร์)

* ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้สารพองตัวของ Eiwa Chemical

* รูปภาพเป็นผลิตภัณฑ์โฟมของลูกค้า

● ส่วนประกอบหลัก

  • ชื่อทางเคมี: Azodicarbonamide
  • อักษรย่อ: ADCA
  • สูตรทางเคมี: C2H₄N₄O2 H2NOCN = NCONH2
  • CAS RN: 123-77-3

● บรรจุภัณฑ์

  • ถุงกระดาษ : NET 20 กก. (และขนาด 15 กก.)

● เกรด

ชื่อผลิตภัณฑ์ dp(℃) GV*(ml/g) คุณสมบัติ
VINYFOR AC#R 208 205 ประเภทนิวเคลียส (เส้นผ่านศูนย์กลางมัธยฐาน 30 µm)
VINYFOR AC#3 208 210 เกรดมาตราฐาน. (เส้นผ่านศูนย์กลางมัธยฐาน 17 ไมครอน)
VINYFOR AC#93 208 210 ประเภทผงละเอียด (เส้นผ่านศูนย์กลางมัธยฐาน 8 µm)
VINYFOR AC#3C-K2 208 210 ประเภทผงละเอียด รวดเร็วต่อการเกิดโฟม (เส้นผ่านศูนย์กลางมัธยฐาน 5 ไมครอน)
VINYFOR AC#6-K6 205 220 ประเภทสามารถรับกำลังขยายที่สูง โฟมเป็นสีขาว
VINYFOR AC-1L-C 200 210 ประเภทก่อเกิดโฟมค่อนข้างรวดเร็ว เซลล์ละเอียด
VINYFOR AC#3SW 208 200 ประเภทน้ำมันเหลว ฟุ้งกระจายตัวยาก ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานค่อนข้างยาก
VINYFOR ST#78 209 170 ประเภทรับผลกระทบจากความชื้นยากและมีเสถียรภาพ
VINYFOR DW#6 165 210 ประเภทปริมาณก๊าซมาก
โดยฉีดขึ้นรูป PE เกิดฟองต่ำ ไม่มีสี และเซลล์มีขนาดละเอียดสม่ำเสมอ
VINYFOR SE#30 142 140 ประเภทสารพองตัวแตกตัวอุณหภูมิต่ำ
FE-788 140 135 ประเภทสารพองตัวแตกตัวอุณหภูมิที่ต่ำ ก่อเกิดโฟมรวดเร็วกว่าปกติ

* GV (ปริมาณการเกิดก๊าซ) เป็นค่าแปลงสภาพมาตรฐาน (0 ° C, 1 atm)

● ค่าเหล่านี้เป็นเพียงการแทนค่าเท่านั้น ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน

● แผนภาพการเกิดก๊าซ

กลับไปที่รายการผลิตภัณฑ์