EIWA CHEMICAL IND.CO.,LTD.

เป็นแบรนด์สารพองตัวสารช่วยจับตัวประเภท DPT / ADCA

Excellar

Excellar เป็นแบรนด์สารพองตัวช่วยการจับตัวประเภท DPT / ADCA ของ Eiwa Chemical
Excellar เป็นสารพองตัวช่วยการจับตัว โดยถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้ประสบการณ์
และเทคโนโลยีที่บริษัทของเราสั่งสมมาอย่างยาวนาน

●ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสารพองประเภทนี้

ยางปิงปอง

ยางปิงปอง

รองเท้า

รองเท้า

* ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้สารพองตัวของ Eiwa Chemical

* รูปภาพเป็นผลิตภัณฑ์โฟมของลูกค้า

●ส่วนประกอบหลัก

 • ชื่อทางเคมี: N, N'-dinitrosopentamethylenetetramine[N,N'-dinitrosopentamethylenetetramine]/ Azodicarbonamide[Azodicarbonamide]
 • ตัวย่อ: DPT / ADCA
 • สูตรทางเคมี:[DPT] [ADCA] C₅H₁₀N₆O₂ C₂H₄N₄O₂
 • H₂C N CH₂
  ON-N CH₂ N-NO
  H₂C N CH₂
 • [ADCA] C₂H₄N₄O₂ H₂NHNO₂S=NCONH₂
 • CAS RN:101-25-7 / 123-77-3

●บรรจุภัณฑ์

 • ถุงกระดาษ : NET 20kg

● เกรด

ชื่อผลิตภัณฑ์ dp(℃) GV※(ml/g) คุณสมบัติ
S-537 165 185 ประเภทสารพองตัวที่มีลักษณะเฉพาะ ถูกปรับปรุงแก้ไขกลิ่นและมลพิษให้ดีขึ้น
EXCELLAR Q#25 125 130 เหมาะกับหลากหลายแรงดันอากาศ
EXCELLAR AK#2 125 112 เหมาะกับหลากหลายแรงดันอากาศ

* GV (ปริมาณการเกิดก๊าซ) เป็นค่าแปลงสภาพมาตรฐาน (0 ° C, 1 atm)

● ค่าเหล่านี้เป็นเพียงการแทนค่าเท่านั้น ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน

● แผนภาพการเกิดก๊าซ

กลับไปที่รายการผลิตภัณฑ์