EIWA CHEMICAL IND.CO.,LTD.

Cellular
DPT / สารช่วยการจับตัว

Cellular

Cellular เป็นแบรนด์ของสารพองตัวประเภท DPT และสารพองตัวสารช่วยจับตัวตัวของ Eiwa Chemical
Cellular เป็นสารพองตัวที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ สำหรับก่อโฟมของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์
นอกจากนี้ยังถูกนำมาใช้สำหรับการอัดแรงดันโฟมของ PE อีกเช่นกัน

●ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสารพองประเภทนี้

แม่พิมพ์โฟมประเภทยาง

แม่พิมพ์โฟมประเภทยาง

* ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้สารพองตัวของ Eiwa Chemical

* รูปภาพเป็นผลิตภัณฑ์โฟมของลูกค้า

●ส่วนประกอบหลัก

  • ชื่อทางเคมี: N, N´-dinitrosopentamethylenetetramine
  • อักษรย่อ: DPT
  • สูตรทางเคมี: C₅H₁₀N₆O₂
  • H₂C N CH₂
    ON-N CH₂ N-NO
    H₂C N CH₂
  • CAS RN:101-25-7

●บรรจุภัณฑ์

  • ถุงกระดาษ : NET 20kg

● เกรด

ชื่อผลิตภัณฑ์ dp(℃) GV※(ml/g) คุณสมบัติ
CELLULAR D 205 242 ประเภทปริมาณก๊าซมาก จึงทำให้ค่าความร้อนขณะแตกตัวนั้นสูงขึ้นด้วยเช่นกัน
ประเภทธรรมชาติ เหมาะสำหรับการเพิ่มแรงดันอากาศของโฟมยางสังเคราะห์
โดยปกติ มักใช้ร่วมกับ CELLPASTE (สารช่วยการพองตัว)
CELLULAR 85 205 185 ประเภทแป้งเปียก ง่ายต่อการจัดเก็บ เหมาะสำหรับการเพิ่มแรงดันอากาศของ CR
CELLULAR GX 123 125 เเนื่องจากเป็นประเภทแป้งเปียก จึงง่ายต่อการจัดเก็บ
CELLULAR CK#54 123 125 เหมาะสำหรับโฟมแรงดันปกติของ EPDM

* GV (ปริมาณการเกิดก๊าซ) เป็นค่าแปลงสภาพมาตรฐาน (0 ° C, 1 atm)

● ค่าเหล่านี้เป็นเพียงการแทนค่าเท่านั้น ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน

กลับไปที่รายการผลิตภัณฑ์