EIWA CHEMICAL IND.CO.,LTD.

Cellpaste
สารช่วยการพองตัว

Cellpaste

Cellpaste เป็นแบรนด์สารช่วยพองตัวของ Eiwa Chemical
Cellpaste เริ่มแรก เราพัฒนาสารช่วยกระตุ้นการแตกตัวขึ้นมาเพื่อใช้กับสารพองตัว Cellular โดยเฉพาะ
ปัจจุบันถูกนำมาใช้เป็นสารช่วยในการพองตัวกับ Vinyfor, Neocellborn สารพองตัวอื่นๆ เป็นต้น อีกเช่นกัน
Cellpaste ถูกผลิตขึ้นในระบบที่ไม่มีการว่าวหรือก้อนสีดำ
และเป็นสารช่วยเสริมการแตกตัวที่ดีที่สุดในโลก
หากใช้สารช่วยการพองตัว สามารถใส่ในขอบเขตฟองที่เหมาะสมต่อการแตกตัวของสารพองตัว
สามารถได้รับโฟมตามที่ต้องการได้อีกเช่นกัน

●ส่วนประกอบหลัก

  • ชื่อทางเคมี: ยูเรีย[Urea]
  • สูตรทางเคมี:CH₄N₂O H₂NCONH₂
  • CAS RN:57-13-6

●บรรจุภัณฑ์

  • ถุงกระดาษ : NET 20 กก. (และขนาด 15 กก., 30 กก.)

● เกรด

ชื่อผลิตภัณฑ์ dp(℃) คุณสมบัติ
ADCA DPT OBSH
CELLPASTE 101 148 142 127 ประเภทสารช่วยแตกตัวสำหรับ DPT , ADCA , OBSH สามารถใช้กับยางประเภทอื่นได้อีกเช่นกัน
ประเภทสารช่วยการแตกตัวทั่วไปที่ดีที่สุด
CELLPASTE 101W 148 142 127 ประเภทแป้งเปียก ไม่ฟุ้งกระจาย ง่ายต่อการจัดเก็บ
CELLPASTE K5 152 134 129 ประเภททำหน้าที่เป็นสารช่วยการแตกตัวสำหรับ DPT ADCA OBSH และเข้ากันกับยางได้ดี
CELLPASTE K4 - 128 127 ประเภทแตกตัวค่อนข้างดีในเครื่องม้วน เป็นสารช่วยที่ดีที่สุดสำหรับการผสมยาง
CELLPASTE M3 - 116 128 ประเภทแตกตัวอุณหภูมิต่ำ เมื่อใช้ร่วมกับ DPT

* อุณหภูมิการสลายตัว (dp) คือค่าเมื่อสารทำให้เกิดฟองและส่วนผสมของเซลล์แต่ละชนิดผสมกันในปริมาณที่เท่ากัน

● ค่าเหล่านี้เป็นเพียงการแทนค่าเท่านั้น ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน

● แผนภาพการเกิดก๊าซ

กลับไปที่รายการผลิตภัณฑ์